o nas

kilka słów o nas

Pro Musica

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Pro Musica w Krośnie posiada uprawnienia szkoły publicznej – realizuje program nauczania określony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wydaje świadectwa ukończenia szkoły i i II stopnia.

Ponadto, szkoła posiada swój autorski program.

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, nauczyciele są specjalistami w swoich dziedzinach nauczania, posiadają dyplomy wyższych uczelni oraz duże doświadczenie.

0
założona
0
absolwenci
0
nauczyciele
0
wydarzenia

szkoła inna niż wszystkie

Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica działa na terenie Krosna od 1989 roku i jest obecnie najdłużej działającą prywatną szkołą muzyczną w Polsce.  Celem szkoły jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w pasjonujący świat muzyki oraz aby uczniowie cały czas czerpali radość i satysfakcję  z muzykowania, aby rozwój ich umiejętności przebiegał w zdrowej, pozbawionej złych emocji atmosferze. Dlatego prowadzący szkołę wraz z całą kadrą pedagogiczną  nieustannie zabiegają, aby zajęciom w szkole towarzyszył ciepły, domowy, pozbawiony stresu nastrój.

Dwa razy do roku uczniowie biorą udział w dużych cyklicznych wydarzeniach muzycznych organizowanych przez szkołę: Wielki Koncert Noworoczny oraz Koncert z okazji Dnia Matki. Koncerty te, organizowane przy współudziale Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza oraz Urzędu Miasta w Krośnie, co pół roku gromadzą kilkuset osobową publiczność i nieustannie od 33 lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem.  W koncertach dzieci i młodzież występują jako instrumentaliści, wokaliści, śpiewają w zespołach wokalnych, w chórze, grają w zespołach instrumentalnych a także tańczą w rozbudowanych układach choreograficznych.  Wszystkie wymienione dziedziny sztuki nie ograniczają się tutaj tylko do gatunku muzyki poważnej bowiem uczniowie grają i śpiewają również muzykę rozrywkową a oprócz tradycyjnego tańca prezentują współczesne formy rytmiczne. 

Pro Musica przez szereg lat brała udział w krośnieńskim Galicja Blues Festival, gdzie szkolny zespół lub orkiestra towarzyszyli rozśpiewanym solistom. 

Istotnym elementem życia szkoły jest też jej udział w muzyce sakralnej, co jakiś czas odbywają się koncerty w świątyniach. Uczniowie prezentują muzykę wokalno-instrumentalną w tym prawykonania.

W swojej bogatej historii Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica koncertowała w wielu miastach Polski i wielu miastach Europy. Odwiedzone stolice, w których odbyły się koncerty to m.in. Paryż, Londyn, Wiedeń, Rzym, Watykan (koncert na audiencji u J.P.II), Budapeszt, Helsinki, Amsterdam, Wilno i wiele, wiele innych miast.

Przy okazji koncertowych podróży należy też wspomnieć, iż uczniowie szkoły wielokrotnie wyjeżdżają, aby wziąć udział w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Obok cyklicznych małych i dużych koncertów, które zazwyczaj przybierają postać widowiska muzycznego Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica na przestrzeni lat trzykrotnie wystawiła autorskie dzieła sceniczne – wieloaktowe opery dziecięce łączące w jedną całość muzykę instrumentalną, wokalną, taniec oraz grę aktorską i plastykę w pełnej aranżacji scenograficznej.

Polonia Records w 1997 r. wydała płytę CD „Dzieci śpiewają kolędy”, która sprzedała się w kilkutysięcznym nakładzie docierając do najdalszych zakątków świata. W materiale muzycznym zamieszczonym na płycie wszystkie utwory wykonane są przez dzieci z Prywatnej Szkoły Muzycznej Pro Musica w Krośnie.

nasza kadra

Anna Műnzberger
Dyrektor szkoły, nauczyciel fortepianu

🙂

Dorota Műnzberger-Gąbka
nauczyciel fortepianu i chóru

🙂

Urszula Mozgała
nauczyciel teorii

🙂

Małgorzata Pelczar
nauczyciel rytmiki

🙂

Monika Fabisz
nauczyciel śpiewu - muzyka klasyczna

🙂

Aleksandra Blicharczyk
nauczyciel śpiewu - muzyka rozrywkowa

🙂

trybus_dorota
Dorota Trybus
nauczyciel fletu

🙂

Anna Kłapkowska
nauczyciel tańca, choreograf

🙂

Oleksiy Kozlov
nauczyciel skrzypiec

🙂

Maciej Jurczak
nauczyciel gitary

🙂

Radosław Stencel
nauczyciel wiolonczeli

🙂

Wojciech Gąbka
nauczyciel kontrabasu i kameralistyki

🙂

wojcik_dorota
Dorota Wójcik
obsługa sekretariatu

🙂

Prywatna Szkoła Muzyczna w Krośnie

pro musica

est  1989