Kierunki kształcenia

Gra na instrumencie, śpiew, taniec, plastyka

1. Szkoła muzyczna

Kształcimy młodych instrumentalistów i wokalistów w oparciu o podstawę programową dotyczącą szkół muzycznych I i II stopnia określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo szkoła posiada swój własny autorski program. Uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych – instrument oraz zbiorowych – zespół instrumentalny, chór, zajęcia teoretyczne. Możliwy jest także udział w zajęciach tanecznych i w studium wokalnym. Dyplomanci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej.

2. Studium wokalno-instrumentalne

Posiadamy dwa kierunki – wokalistyka poważna i rozrywkowa. Zajęcia obejmują lekcje indywidualne ze śpiewu oraz dodatkowe zajęcia zbiorowe – zespół wokalny, chór, taniec. Studium instrumentalne dotyczy wszystkich instrumentów nauczanych w szkole. Kształcenie obejmuje indywidualne zajęcia z instrumentu oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach zbiorowych – zespół instrumentalny, chór, taniec.

3. Zajęcia muzyczno-plastyczne dla najmłodszych

Dzieci rozwijają uzdolnienia muzyczne, plastyczne, taneczne, poczucie rytmu i słuch. Na zajęciach wykorzystywane są elementy muzykoterapii. Rozwijamy wyobraźnię, twórcze myślenie i sprawność manualną.

Instrumenty:

Fortepian

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I st. odbywają się w cyklu 6-letnim

Skrzypce

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I st. odbywają się w cyklu 6-letnim

Flet

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I st. odbywają się w cyklu 6-letnim

Gitara

Studium instrumentalne

Zajęcia indywidualne, można także rozpocząć naukę w późniejszym wieku

Kontrabas

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Można także rozpocząć naukę w późniejszym wieku

Zajęcia w szkole muzycznej I st. odbywają się w cyklu 6-letnim

Wiolonczela

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I st. odbywają się w cyklu 6-letnim

Śpiew

Śpiew rozrywkowy

Studium wokalne

Śpiew klasyczny

Szkoła muzyczna, Studium wokalne

Zajęcia w szkole muzycznej II st. w cyklu 4-letnim

Chór

Zespół instrumentalny

Taniec

Zajęcia muzyczno - plastyczne

Prywatna Szkoła Muzyczna w Krośnie

Pro Musica

est 1989