kierunki kształcenia

gra, śpiew, taniec, plastyka

01.

szkoła muzyczna

Kształcimy młodych instrumentalistów i wokalistów w oparciu o podstawę programową dotyczącą szkół muzycznych I i II stopnia określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodatkowo szkoła posiada swój własny autorski program.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych – instrument oraz zbiorowych – zespół instrumentalny, chór, zajęcia teoretyczne.

Możliwy jest także udział w zajęciach tanecznych i w studium wokalnym.

Dyplomanci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej.

02.

studium wokalno - instrumentalne

Posiadamy dwa kierunki – wokalistyka poważna i rozrywkowa. Zajęcia obejmują lekcje indywidualne ze śpiewu oraz dodatkowe zajęcia zbiorowe – zespół wokalny, chór, taniec.

Studium instrumentalne dotyczy wszystkich instrumentów nauczanych w szkole. Kształcenie obejmuje indywidualne zajęcia z instrumentu oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach zbiorowych – zespół instrumentalny, chór, taniec.

03.

zajęcia muzyczno - plastyczne dla najmłodszych

Dzieci rozwijają uzdolnienia muzyczne, plastyczne, taneczne, poczucie rytmu i słuch.

Na zajęciach wykorzystywane są elementy muzykoterapii.

Rozwijamy wyobraźnię, twórcze myślenie i sprawność manualną.

muzyka & pasja

instrumenty

fortepian

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I i II  st. odbywają się w cyklu 6-letnim

skrzypce

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I i II st. odbywają się w cyklu 6-letnim

flet

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I i II st. odbywają się w cyklu 6-letnim

gitara

Studium instrumentalne

Zajęcia indywidualne, można także rozpocząć naukę w późniejszym wieku

kontrabas

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Można także rozpocząć naukę w późniejszym wieku

Zajęcia w szkole muzycznej I i II st. odbywają się w cyklu 6-letnim

wiolonczela

Szkoła muzyczna, Studium instrumentalne

Zajęcia w szkole muzycznej I i II st. odbywają się w cyklu 6-letnim

śpiew

śpiew rozrywkowy

Studium wokalne

śpiew klasyczny

Szkoła muzyczna, Studium wokalne

Zajęcia w szkole muzycznej II st. w cyklu 4-letnim

chór

zespół instrumentalny

tańce

zajęcia muzyczno - plastyczne

Prywatna Szkoła Muzyczna w Krośnie

pro musica

est 1989